FDS-SMV

Z KdmWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe

FDS-SMV
Serwer Wersja
Nova 6.0.0
Kontakt
kdm@wcss.pl

Fire Dynamics Simulator - to program do symulacji pożaru i rozprzestrzeniania się dymu. Smokeview jest aplikacją do wizualizacji wyników symulacji FDS.

FDS w WCSS

Pakiet FDS jest darmowy. Zainstalowany jest na Nova w wersji sekwencyjnej i równoległej.

Uruchamianie

Wstawianie zadań do kolejki odbywa się przez wywołanie skryptu:

> sub-fds6 plik_danych.fds [liczba-rdzeni] [pamiec] [kolejka]

Gdzie:

  • liczba-rdzeni - liczba procesorów, na których będzie liczyło się zadanie,
  • pamiec - rozmiar pamięci per rdzeń w MB, domyślnie 1800 MB,
  • kolejka - jedna z kolejek systemu kolejkowego PBS.

Informacje o wykorzystaniu

Wszelkie publikacje, (w tym prace doktorskie i dyplomowe) wykorzystujące wyniki obliczeń wykonanych na komputerach WCSS, powinny zawierać podziękowania postaci (odpowiednio do języka publikacji):

"Obliczenia wykonano na komputerach Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (http://www.wcss.pl), grant obliczeniowy Nr ... "

"Calculations have been carried out in Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (http://www.wcss.pl), grant No. ..."

Dokumentacja

Strona oficjalna FDS w sieci


Zobacz też: Oprogramowanie KDM