Kolejki PBS

Z KdmWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < System kolejkowy < PBS < Konfiguracja kolejek PBS

PBS Pro
Serwery
Supernova
Kontakt
kdm@wcss.pl

Konfiguracja kolejek PBS - część serwerów obliczeniowych WCSS połączona jest w klaster za pomocą systemu kolejkowego PBSPro.

System PBSPro zarządza zadaniami na klastrze Supernova. Kolejki skonfigurowane są wspólnie w obrębie danego klastra/serwera.

Konfigurację kolejek można przeglądać za pomocą komendy:

> qstat -q

Dokładniejsze informacje na temat kolejki wyświetla komenda:

> qstat -Qf nazwa_kolejki

Ze względu na częste zmiany w środowisku sprzętowym, systemowym lub programowym klastrów i serwerów oraz zmieniające się wymagania użytkowników, parametry kolejek mogą ulec zmianie. Aktualne dane można uzyskać wywołując komendę qstat na jednym z serwerów lub węzłów dostępowych klastrów.

Zobacz też: PBS, System kolejkowy