Rozliczanie grantów

Z KdmWiki
Wersja Wikiask (dyskusja) z dnia 16:06, 9 paź 2008

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM

Granty obliczeniowe przyznawane są i rozliczane w systemie rocznym. Na początku każdego roku kalendarzowego (najczęściej w drugiej połowie stycznia) odbywa się rozliczenie grantów za miniony rok. Grant obliczeniowy przedłużany jest na rozpoczęty rok po złożeniu sprawozdania zawierającego proporcjonalną do wykorzystanych zasobów liczbę publikacji w pismach uznawanych przez Ministerstwo Nauki i Edukacji, prac doktorskich i magisterskich.

Spotkanie sprawozdawcze odbywa się przeważnie w sali seminaryjnej WCSS (p.101/7) w budynku D-2 PWr. O dokładnym terminie i miejscu wszyscy użytkownicy KDM powiadamiani są na liście dyskusyjnej wcss-l.

Sprawozdanie

W związku z rozliczeniem kierownicy grantów obliczeniowych zobowiązani są do przygotowania pisemnego sprawozdania zawierającego następujące informacje:

  • Najważniejsze badania naukowe i prace rozwojowe wykonane z wykorzystaniem urządzenia
    • lista publikacji, prac doktorskich i dyplomowych wykonanych z wykorzystaniem zasobów (tzn. sprzętu i/lub oprogramowania) WCSS
    • wykaz wykonanych zadań, ze wskazaniem jednostek naukowych lub zespołów naukowych (krajowych, zagranicznych), które je wykonały
    • opis najważniejszych wyników badań naukowych i prac rozwojowych
  • Lista członków zespołu upoważnionych do korzystania z zasobów WCSS w rozpoczynającym się roku.

Plan na lata następne

Ponadto, w celu zaplanowania inwestycji w latach kolejnych, prosimy o przedstawienie planu zapotrzebowania i wykorzystania zasobów na dwa lata wprzód (np. rozliczając się w styczniu 2006 za rok 2005 dostarczyć plan na 2007). Plan można dostarczyć później, ale dla wygody kierowników grantów najlepiej ze sprawozdaniem. Plan powinien zawierać:

  • określenie najważniejszych badań naukowych lub prac rozwojowych planowanych do wykonania z wykorzystaniem urządzenia,
  • zakres i udział współpracy międzynarodowej w wykorzystaniu urządzenia,


Uwaga: urządzenie oznacza tutaj zasoby (sprzęt i/lub oprogramowanie) WCSS

Poszczególni użytkownicy powinni kierować rozliczenia do swoich kierowników, nie bezpośrednio do WCSS. WCSS wystarczy sprawozdanie zbiorcze.

Zamknięcie grantu

Zamknięcie grantu nie zwalnia z obowiązku złożenia rozliczenia proporcjonalnego do wykorzystanych zasobów. Kopie publikacji wykonanych z użyciem zasobów WCSS należy dostarczać do WCSS także po zamknięciu grantu.

Pytania i wnioski w sprawie rozliczeń należy kierować do kierownika działu KDM:

email: Jerzy.Pankiewicz@pwr.wroc.pl
tel. 071 3202018