Tripos Sybyl

Z KdmWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe

SYBYL - pakiet chemiczny firmy Tripos. SYBYL jest oprogramowaniem do modelowania molekularnego, umożliwiającym projektowanie, analizę i wizualizację struktur molekularnych.

Uwaga - Sybyl jest dostępny na Tezro.

Uwaga - prosimy o sprawdzanie, czy po zakończeniu pracy interaktywnej nie został zbędny proces w tle.

Informacje ogólne

Pakiet SYBYL zawiera moduły:

 • SYBYL/Basic
 • SYBYL/Advanced Computation
 • SYBYL/Dynamics
 • SYBYL/Biopolymer
 • SYBYL/Composer
 • SYBYL/QSAR (Quantitive Structure/Activity Relationship)
 • CONCORD
 • RECEPTOR

Sybyl w WCSS

WCSS udostępnia pakiet SYBYL (wersja 8.0) w ramach krajowej licencji na oprogramowanie firmy Tripos, koordynowanej przez ICM (strona licencji krajowej: http://www.icm.edu.pl/kdm/Tripos).

Środowisko aplikacji

SYBYL wymaga kilku zmiennych środowiskowych, które ustawiane są domyślnie dla każdego użytkownika podczas logowania na serwer, np. dla tcsh:

setenv TA_ROOT /usr/local/tripos/sybyl8.0
setenv TA_LICENSE_FILE /usr/local/licenses/tripos.lic

Domyślne ustawienia pakietu można personalizować ustawiając opcje w pliku /home/$USER/.sybylrc.

Uruchamianie aplikacji

Aby uruchomić aplikację na zdalnej stacji graficznej należy:

> ssh -X tezro
 • wywołać program komendą:
> sybyl
Sprawdzanie dostępności modułów

Ponieważ Tripos Sybyl jest udostępniany w ramach licencji krajowej może się zdarzyć, że poszczególne moduły będą w danej chwili w użyciu i trzeba poczekać na zwolnienie się odpowiedniej liczby tokenów. Każdy użytkownik może sprawdzić aktualny stan wykorzystania modułów odpytując serwer licencji:

 • na serwerze wykonać polecenie, np. dla tcsh:
> setenv LM_LICENSE_FILE 1705@krankenschwester.icm.edu.pl
> lmstat -a 
 • dla wygody można wynik polecenia przekierować do pliku
> lmstat -a > sybyl.status.txt
> less sybyl.status.txt

Lista modułów

 • SYBYL BASE
 • CONCORD-SKETCH
 • MOLCAD
 • ADVANCED COMPUTATION
 • RECEPTOR
 • GASP
 • DISCOtech
 • HQSAR
 • QSAR
 • ADVANCED CoMFA
 • BIOPOLYMER
 • COMPOSER
 • GeneFold
 • ProTable
 • MatchMaker
 • LeapFrog
 • Legion
 • Selector
 • DYNAMICS
 • TRIAD
 • MARDIGRAS+
 • Almond
 • Tuplets
 • Fugue
 • Rachel
 • Hint!
 • ZAP
 • OptDesign
 • Molconn-Z
 • UNITY Base
 • UNITY 3D
 • UNITY Extra Search Engine
 • CONCORD-STAND ALONE
 • Power CONCORD
 • StereoPlex
 • Distill
 • SiteID
 • Confort
 • Confort 3D
 • ClogP
 • Diverse Solutions
 • VolSurf
 • Cscore

Nowe moduły

Uwaga - wycofano oprogramowanie FlexX.

Dokumentacja

Dokumentacja on-line dostępna na serwerze usługowym KDM:

Linki zewnętrzne


Zobacz też: Oprogramowanie KDM