.snapshot

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Dostęp do KDM < Dostępna przestrzeń dyskowa < Snapshot

Snapshoty na /home (Supernova)

Czym jest snapshot?

Snapshot pozwala na odzyskanie przypadkowo usuniętych lub uszkodzonych plików. Jednocześnie umożliwia dostęp do wersji plików z momentu wykonania migawki.

Jak dostać się do snapshot-ów na /home?

W katalogu domowym każdego użytkownika znajduje się ukryty katalog .snapshot.

Uwaga: unixowe autouzupełnianie nie działa w przypadku tego katalogu. To znaczy, że nie możemy wpisać .snap i nacisnąć przycisku TAB. Powłoka zachowa się wtedy jakby tego katalogu nie było.

[wcss] justa@bem ~ > ls -latr ~/.snapshot
razem 352
drwx--x--- 174 justa users 32768 02-17 15:23 2016-02-18_0300+0100.24h
drwx--x--- 175 justa users 32768 02-18 21:30 2016-02-19_0300+0100.24h
drwx--x--- 175 justa users 32768 02-19 17:17 2016-02-21_1800+0100.6h
drwx--x--- 175 justa users 32768 02-19 17:17 2016-02-21_1200+0100.6h
drwx--x--- 175 justa users 32768 02-19 17:17 2016-02-21_0300+0100.24h
drwx--x--- 175 justa users 32768 02-19 17:17 2016-02-20_0300+0100.24h
drwx--x--- 175 justa users 32768 02-21 23:02 2016-02-22_0600+0100.6h
drwx--x--- 175 justa users 32768 02-21 23:02 2016-02-22_0300+0100.24h
drwx--x--- 175 justa users 32768 02-21 23:02 2016-02-22_0000+0100.6h
drwx--x--- 175 justa users 32768 02-21 23:02 ..
drwxrwxrwx  11 root  root  32768 02-22 09:32 .

Jaki jest harmonogram tworzenia snapshot-ów?

  • Katalogi z bieżącego dnia są tworzone co trzy godziny. Trzymamy trzy ostatnie 3-godzinne snapshot-y.
  • Kolejne dwa snapshot-y tworzone są co sześć godzin. Trzymamy dwa 6-godzinne snapshot-y.
  • Katalogi z wcześniejszych dni tworzone są co dwadzieścia cztery godziny. Trzymamy trzy ostatnie 24-godzinne snapshot-y.
  • Jeśli termin wykonania dwóch snapshot-ów nakłada się to tworzony jest rzadszy z nich.
  • W przypadku gdy na udziale kończy się miejsce automatycznie kasowany jest najstarszy snapshot.

Jak skopiować dane?

Snapshoty są dostępne tylko do odczytu i działają na nich zwykłe polecenia systemowe:

[wcss] justa@supernova ~ cp ~/.snapshot/2016-02-22_0600+0100.6h/test/r1.inp .

skopiuje do obecnego katalogu plik r1.inp z podkatalogu ~/test z najświeższego 3-godzinnego snapshot-u.