CP2K

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe < CP2K

CP2K
noframe
Serwer Wersja
Bem 2.6.1
Kontakt
kdm@wcss.pl

Informacje ogólne

CP2K jest programem służącym do atomistycznych i molekularnych symulacji ciał stałych, roztworów, molekuł i systemów biologicznych.

CP2K jest kodem umożliwiającym przeprowadzanie symulacji z zastosowaniem wielu metod, m.in.:

  • QM/MM
  • Hartree-Fock
  • Rachunek zaburzeń Møllera-Plesseta i metoda MP2
  • Teoria funkcjonału gęstości (DFT)

Częścią programu CP2K jest Quickstep model bazujący na metodzie GPW (Gaussian and plane waves method).

CP2K jest łatwo dostępny, objęty licencją GPL. Może być efektywnie przetwarzany równolegle.

Wstawianie zadań wsadowych do kolejki

Aby wstawić zadanie CP2K należy skorzystać ze skryptu sub-cp2k (uruchamia domyślną wersję programu).

Uruchomienie skryptu bez podania argumentów wyświetli podpowiedź jak należy te argumenty specyfikować:

> sub-cp2k
Usage: /usr/local/bin/sub-cp2k input_file [parameters]
Parameters:
-q queue (default - main)
-n nodes (default - 1)
-p cores (per node, default - 1)
-m memory (per node, in MB, default - 2000)
-w walltime (in hours, default - 504)

Input

Wygląd oraz opis pliku inputowego programu CP2K wraz z dozwolonymi parametrami dostępny jest na stronie : http://manual.cp2k.org/trunk/

CP2K w sieci

Zobacz też: Oprogramowanie KDM