Cfour: Różnice pomiędzy wersjami

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(uzupełnienie informacji)
Linia 14: Linia 14:
 
== Korzystanie w WCSS ==
 
== Korzystanie w WCSS ==
 
Cfour jest zainstalowany na klastrze [[Nova]], w katalogu:
 
Cfour jest zainstalowany na klastrze [[Nova]], w katalogu:
  /usr/local/aces2_mab_2005
+
  /usr/local/cfour_v1
  
;Uruchamianie
+
Aby skorzystać z programu można skorzystać z gotowego skryptu <code>sub-cfour</code> dostępnego w domyślnej lokalizacji <code>/usr/local/bin</code> lub napisać własny skrypt.
 +
 
 +
; Uruchamianie - skrypt domyślny
 +
W domyślnej lokalizacji <code>/usr/local/bin</code> udostępniony jest skrypt '''<code>sub-cfour</code>''' uruchamiający obliczenia w kolejce [[PBS]].
 +
 
 +
Sposób użycia:
 +
> sub-cfour plik_zmat [kolejka] [liczba_cpu] [pamiec_per_cpu_w_MB]
 +
 
 +
* Parametry w nawiasach [ ] są opcjonalne.
 +
* Domyślne wartości:
 +
** kolejka            = normal
 +
** liczba_cpu          = 1
 +
** pamiec_per_cpu_w_MB = 1800                                                               
 +
 
 +
{{uwaga2|Jeśli w bieżącej lokalizacji nie ma pliku GENBAS lub ECPDATA, to skrypt korzysta z plików domyślnych z katalogu instalacji.}}
 +
{{uwaga2|Skrypt uruchamia polecenie '''xcfour'''. Pakiet dostarcza szeregu innych narzędzi, aby z nich skorzystać można skopiować powyższy skrypt i wprowadzić potrzebne modyfikacje.}}
 +
 
 +
 
 +
; Uruchamianie - własny skrypt
 
*Należy stworzyć samodzielnie skrypt, np. o nazwie woda.sh, przykład:  
 
*Należy stworzyć samodzielnie skrypt, np. o nazwie woda.sh, przykład:  
  mkdir /lustre/scratch/nazwa-użytkownika/katalog-zadania
+
  source /usr/local/Modules/3.2.7/init/bash
  cd /lustre/scratch/nazwa-użytkownika/katalog-zadania
+
  module load cfour
  export PATH=/usr/local/aces2_mab_2005.1:$PATH
+
  CURDIR=`pwd`
  cd $HOME/katalog-zadania/
+
  mkdir $SCRDIR/katalog-zadania
  cp $HOME/katalog-zadania/zmatH2O ZMAT
+
  cd $SCRDIR/katalog-zadania
  ln -s /usr/local/aces2_mab_2005.1/basis/GENBAS GENBAS
+
cp $CURDIR/zmatH2O ZMAT
  xaces2 >&wynik.out
+
  ln -s $GENBAS GENBAS
  rm /lustre/scratch/nazwa-użytkownika/katalog-zadania/*
+
  xaces2 >& ${CURDIR}/wynik.out
 +
cd $SCRDIR
 +
  rm -rf $SCRDIR/katalog-zadania
 +
 
 +
{{uwaga2|Zmienna '''SCRDIR''' ustawiana jest przez załadowanie modułu poleceniem 'module load cfour' i wskazuje na katalog roboczy użytkownika na węzłach obliczeniowych (obecnie /lustre/scratch/nazwa_użytkownika.)}}
 +
{{uwaga2|Zmienna '''GENBAS''' ustawiana jest przez załadowanie modułu poleceniem 'module load cfour' i wskazuje na lokalizację pliku GENBAS w katalogu instalacji programu (dla wersji v1 jest to /usr/local/cfour_v1/basis/GENBAS. Zmienna ECPDATA wskazuje na analogiczny plik w katalogu instalacji.}}
  
 
*Nadać skryptowi prawa wykonywania:
 
*Nadać skryptowi prawa wykonywania:
Linia 31: Linia 54:
  
 
*Wstawić skrypt do kolejki PBS:  
 
*Wstawić skrypt do kolejki PBS:  
  qsub -N aces_woda -q short48h ./woda.sh
+
> qsub -N aces_woda -q short48h -l select=1:epoch=hp ./woda.sh
  
 
*Skrypt z podaniem rozmiaru pamięci RAM dla zadania:
 
*Skrypt z podaniem rozmiaru pamięci RAM dla zadania:
  qsub -N aces_woda -q short48h -l mem=2gb ./woda.sh
+
  > qsub -N aces_woda -q short48h -l select=1:mem=2gb:epoch=hp ./woda.sh
  
 
*Obliczenia równoległe:
 
*Obliczenia równoległe:
  qsub -N aces_woda -q short48h -l mem=2gb -l ncpus=2 ./woda.sh
+
  > qsub -N aces_woda -q short48h -l select=1:ncpus=2:mpiprocs=2:mem=4gb:epoch=hp ./woda.sh
 +
 
 +
{{uwaga2|Wyjaśnienia i więcej opcji systemu kolejkowania znajdują się w artykule [[PBS]].}}
  
Do wykonania obliczeń równoległych należy dodać do zmatu komendy ABCDTYPE=AOBASIS oraz CC_PROG=ECC lub CC_PROG=VCC.
+
Do wykonania obliczeń równoległych należy dodać do pliku ZMAT komendy ABCDTYPE=AOBASIS oraz CC_PROG=ECC lub CC_PROG=VCC.
  
Przykładowy plik zmatu:
+
Przykładowy plik ZMAT:
 
  Energia SO metoda CCSD
 
  Energia SO metoda CCSD
 
  S
 
  S
Linia 56: Linia 81:
 
  ABCDTYPE=AOBASIS,CC_PROG=ECC
 
  ABCDTYPE=AOBASIS,CC_PROG=ECC
 
  MEMORY=200000000)
 
  MEMORY=200000000)
 
  
 
==Dokumentacja==
 
==Dokumentacja==

Wersja z 13:41, 1 cze 2011

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe

Cfour.gif

CFOUR (Coupled-Cluster techniques for Computational Chemistry) - pakiet programów do wykonywania obliczeń kwantowo-chemicznych metodami ab initio. Jego głównym atutem jest dokładne obliczenie energii atomowej i molekularnej, jak również właściwości za pomocą wielociałowego rachunku zaburzeń (MBPT), a w szczególności w połączeniu z metodą Coupled Cluster (CC) korelacji elektronowej.

Licencja

WCSS posiada licencję na pakiet w wersji Mainz-Austin-Budapest 2005.1.

Użytkownicy korzystający z programu zobowiązani są do umieszczenia w publikacjach, wykorzystujących wyniki obliczeń wykonanych przy użyciu tego oprogramowania, cytowania następującej treści:

"CFOUR, Coupled-Cluster techniques for Computational Chemistry, a quantum-chemical program package by J.F. Stanton, J. Gauss, M.E. Harding, P.G. Szalay with contributions from A.A. Auer, R.J. Bartlett, U. Benedikt, C. Berger, D.E. Bernholdt, Y.J. Bomble, L. Cheng, O. Christiansen, M. Heckert, O. Heun, C. Huber, T.-C. Jagau, D. Jonsson, J. Jusélius, K. Klein, W.J. Lauderdale, D.A. Matthews, T. Metzroth, D.P. O'Neill, D.R. Price, E. Prochnow, K. Ruud, F. Schiffmann, W. Schwalbach, S. Stopkowicz, A. Tajti, J. Vázquez, F. Wang, J.D. Watts and the integral packages MOLECULE (J. Almlöf and P.R. Taylor), PROPS (P.R. Taylor), ABACUS (T. Helgaker, H.J. Aa. Jensen, P. Jørgensen, and J. Olsen), and ECP routines by A. V. Mitin and C. van Wüllen. For the current version, see http://www.cfour.de."

Korzystanie w WCSS

Cfour jest zainstalowany na klastrze Nova, w katalogu:

/usr/local/cfour_v1

Aby skorzystać z programu można skorzystać z gotowego skryptu sub-cfour dostępnego w domyślnej lokalizacji /usr/local/bin lub napisać własny skrypt.

Uruchamianie - skrypt domyślny

W domyślnej lokalizacji /usr/local/bin udostępniony jest skrypt sub-cfour uruchamiający obliczenia w kolejce PBS.

Sposób użycia:

> sub-cfour plik_zmat [kolejka] [liczba_cpu] [pamiec_per_cpu_w_MB]
 • Parametry w nawiasach [ ] są opcjonalne.
 • Domyślne wartości:
  • kolejka = normal
  • liczba_cpu = 1
  • pamiec_per_cpu_w_MB = 1800


Uruchamianie - własny skrypt
 • Należy stworzyć samodzielnie skrypt, np. o nazwie woda.sh, przykład:
source /usr/local/Modules/3.2.7/init/bash
module load cfour
CURDIR=`pwd`
mkdir $SCRDIR/katalog-zadania
cd $SCRDIR/katalog-zadania
cp $CURDIR/zmatH2O ZMAT
ln -s $GENBAS GENBAS
xaces2 >& ${CURDIR}/wynik.out
cd $SCRDIR
rm -rf $SCRDIR/katalog-zadania
 • Nadać skryptowi prawa wykonywania:
> chmod +x woda.sh
 • Wstawić skrypt do kolejki PBS:

> qsub -N aces_woda -q short48h -l select=1:epoch=hp ./woda.sh

 • Skrypt z podaniem rozmiaru pamięci RAM dla zadania:
> qsub -N aces_woda -q short48h -l select=1:mem=2gb:epoch=hp ./woda.sh
 • Obliczenia równoległe:
> qsub -N aces_woda -q short48h -l select=1:ncpus=2:mpiprocs=2:mem=4gb:epoch=hp ./woda.sh

Do wykonania obliczeń równoległych należy dodać do pliku ZMAT komendy ABCDTYPE=AOBASIS oraz CC_PROG=ECC lub CC_PROG=VCC.

Przykładowy plik ZMAT:

Energia SO metoda CCSD
S
O 1 R

R=1.5*

*CFOUR(CALC=CCSD
BASIS=AUG-PV5Z
REF=UHF,MULT=3
CC_CONV=6
LINEQ_CONV=6
SCF_CONV=6
ABCDTYPE=AOBASIS,CC_PROG=ECC
MEMORY=200000000)

Dokumentacja

Zobacz też