Cfour: Różnice pomiędzy wersjami

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 11: Linia 11:
 
"CFOUR, Coupled-Cluster techniques for Computational Chemistry, a quantum-chemical program package by J.F. Stanton, J. Gauss, M.E. Harding, P.G. Szalay with contributions from A.A. Auer, R.J. Bartlett, U. Benedikt, C. Berger, D.E. Bernholdt, Y.J. Bomble, L. Cheng, O. Christiansen, M. Heckert, O. Heun, C. Huber, T.-C. Jagau, D. Jonsson, J. Jusélius, K. Klein, W.J. Lauderdale, D.A. Matthews, T. Metzroth, D.P. O'Neill, D.R. Price, E. Prochnow, K. Ruud, F. Schiffmann, W. Schwalbach, S. Stopkowicz, A. Tajti, J. Vázquez, F. Wang, J.D. Watts and the integral packages MOLECULE (J. Almlöf and P.R. Taylor), PROPS (P.R. Taylor), ABACUS (T. Helgaker, H.J. Aa. Jensen, P. Jørgensen, and J. Olsen), and ECP routines by A. V. Mitin and C. van Wüllen. For the current version, see http://www.cfour.de."
 
"CFOUR, Coupled-Cluster techniques for Computational Chemistry, a quantum-chemical program package by J.F. Stanton, J. Gauss, M.E. Harding, P.G. Szalay with contributions from A.A. Auer, R.J. Bartlett, U. Benedikt, C. Berger, D.E. Bernholdt, Y.J. Bomble, L. Cheng, O. Christiansen, M. Heckert, O. Heun, C. Huber, T.-C. Jagau, D. Jonsson, J. Jusélius, K. Klein, W.J. Lauderdale, D.A. Matthews, T. Metzroth, D.P. O'Neill, D.R. Price, E. Prochnow, K. Ruud, F. Schiffmann, W. Schwalbach, S. Stopkowicz, A. Tajti, J. Vázquez, F. Wang, J.D. Watts and the integral packages MOLECULE (J. Almlöf and P.R. Taylor), PROPS (P.R. Taylor), ABACUS (T. Helgaker, H.J. Aa. Jensen, P. Jørgensen, and J. Olsen), and ECP routines by A. V. Mitin and C. van Wüllen. For the current version, see http://www.cfour.de."
  
Any published work arising from use
+
Prace powstałe w wyniku wykorzystania zrównoleglonej wersji "CFOUR" muszą cytować artykuł:
of the parallel "CFOUR" software must include the following citation:
 
 
"M.E. Harding, T. Metzroth, J. Gauss, and A.A. Auer, J. Chem. Theor.
 
"M.E. Harding, T. Metzroth, J. Gauss, and A.A. Auer, J. Chem. Theor.
 
Comp. 4, 64 (2008)"
 
Comp. 4, 64 (2008)"

Wersja z 07:27, 9 lip 2012

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe

CFOUR
noframe
Serwer Wersja
Supernova 1.0
Kontakt
kdm@wcss.pl


CFOUR (Coupled-Cluster techniques for Computational Chemistry) - pakiet programów do wykonywania obliczeń kwantowo-chemicznych metodami ab initio. Jego głównym atutem jest dokładne obliczenie energii atomowej i molekularnej, jak również właściwości za pomocą wielociałowego rachunku zaburzeń (MBPT), a w szczególności w połączeniu z metodą Coupled Cluster (CC) korelacji elektronowej.

Licencja

WCSS posiada licencję na pakiet w wersji Mainz-Austin-Budapest Version 1.0 (June 2010).

Użytkownicy korzystający z programu zobowiązani są do umieszczenia w publikacjach, wykorzystujących wyniki obliczeń wykonanych przy użyciu tego oprogramowania, cytowania następującej treści:

"CFOUR, Coupled-Cluster techniques for Computational Chemistry, a quantum-chemical program package by J.F. Stanton, J. Gauss, M.E. Harding, P.G. Szalay with contributions from A.A. Auer, R.J. Bartlett, U. Benedikt, C. Berger, D.E. Bernholdt, Y.J. Bomble, L. Cheng, O. Christiansen, M. Heckert, O. Heun, C. Huber, T.-C. Jagau, D. Jonsson, J. Jusélius, K. Klein, W.J. Lauderdale, D.A. Matthews, T. Metzroth, D.P. O'Neill, D.R. Price, E. Prochnow, K. Ruud, F. Schiffmann, W. Schwalbach, S. Stopkowicz, A. Tajti, J. Vázquez, F. Wang, J.D. Watts and the integral packages MOLECULE (J. Almlöf and P.R. Taylor), PROPS (P.R. Taylor), ABACUS (T. Helgaker, H.J. Aa. Jensen, P. Jørgensen, and J. Olsen), and ECP routines by A. V. Mitin and C. van Wüllen. For the current version, see http://www.cfour.de."

Prace powstałe w wyniku wykorzystania zrównoleglonej wersji "CFOUR" muszą cytować artykuł: "M.E. Harding, T. Metzroth, J. Gauss, and A.A. Auer, J. Chem. Theor. Comp. 4, 64 (2008)"

Korzystanie w WCSS

Cfour jest zainstalowany na klastrze Supernova, w katalogu:

/usr/local/cfour_v1

Aby skorzystać z programu można użyć gotowego skryptu sub-cfour dostępnego w domyślnej lokalizacji /usr/local/bin lub napisać własny skrypt.

Uruchamianie - skrypt domyślny

W domyślnej lokalizacji /usr/local/bin udostępniony jest skrypt sub-cfour uruchamiający obliczenia w kolejce PBS.

Sposób użycia:

> sub-cfour plik_zmat [kolejka] [liczba_cpu] [pamiec_per_cpu_w_MB]
 • Parametry w nawiasach [ ] są opcjonalne.
 • Domyślne wartości:
  • kolejka = normal
  • liczba_cpu = 1
  • pamiec_per_cpu_w_MB = 1800


Uruchamianie - własny skrypt
 • Należy stworzyć samodzielnie skrypt, np. o nazwie woda.sh, przykład:
source /usr/local/Modules/3.2.7/init/bash
module load cfour
CURDIR=`pwd`
mkdir $SCRDIR/katalog-zadania
cd $SCRDIR/katalog-zadania
cp $CURDIR/zmatH2O ZMAT
ln -s $GENBAS GENBAS
xaces2 >& ${CURDIR}/wynik.out
cd $SCRDIR
rm -rf $SCRDIR/katalog-zadania
 • Nadać skryptowi prawa wykonywania:
> chmod +x woda.sh
 • Wstawić skrypt do kolejki PBS:

> qsub -N aces_woda -q short48h -l select=1:epoch=hp ./woda.sh

 • Skrypt z podaniem rozmiaru pamięci RAM dla zadania:
> qsub -N aces_woda -q short48h -l select=1:mem=2gb:epoch=hp ./woda.sh
 • Obliczenia równoległe:
> qsub -N aces_woda -q short48h -l select=1:ncpus=2:mpiprocs=2:mem=4gb:epoch=hp ./woda.sh

Do wykonania obliczeń równoległych należy dodać do pliku ZMAT komendy ABCDTYPE=AOBASIS oraz CC_PROG=ECC lub CC_PROG=VCC.

Przykładowy plik ZMAT:

Energia SO metoda CCSD
S
O 1 R

R=1.5*

*CFOUR(CALC=CCSD
BASIS=AUG-PV5Z
REF=UHF,MULT=3
CC_CONV=6
LINEQ_CONV=6
SCF_CONV=6
ABCDTYPE=AOBASIS,CC_PROG=ECC
MEMORY=200000000)

Dokumentacja

Zobacz też