Jak zostać użytkownikiem KDM: Różnice pomiędzy wersjami

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 3: Linia 3:
 
Systemy komputerowe działające w [[WCSS]] wraz z zainstalowanym na nich [[Oprogramowanie KDM|oprogramowaniem]] są przeznaczone do realizacji obliczeń naukowych wymagających dużej mocy obliczeniowej, użycia specjalizowanego oprogramowania oraz stosowania mechanizmów obliczeń skalarnych i równoległych.
 
Systemy komputerowe działające w [[WCSS]] wraz z zainstalowanym na nich [[Oprogramowanie KDM|oprogramowaniem]] są przeznaczone do realizacji obliczeń naukowych wymagających dużej mocy obliczeniowej, użycia specjalizowanego oprogramowania oraz stosowania mechanizmów obliczeń skalarnych i równoległych.
  
Dostęp do zasobów przeznaczonych do pracy ciągłej i długotrwałych obliczeń ([[Supernova]]) jest możliwy po uzyskaniu grantu obliczeniowego WCSS i zobowiązaniu się do przestrzegania [[Regulamin użytkownika KDM|Regulaminu użytkownika komputerów WCSS]].
+
Dostęp do zasobów przeznaczonych do pracy ciągłej i długotrwałych obliczeń ([[Bem]]) jest możliwy po uzyskaniu grantu obliczeniowego WCSS i zobowiązaniu się do przestrzegania [[Regulamin użytkownika KDM|Regulaminu użytkownika komputerów WCSS]].
  
 
WCSS udostępnia także [[klaster kampusowy]] (w ramach projektu PLATON-U3) przeznaczony do krótkotrwałych obliczeń oraz pracy interaktywnej z oprogramowaniem naukowym i użytkowym. Procedura uzyskania dostępu do zasobów tego klastra jest uproszczona.
 
WCSS udostępnia także [[klaster kampusowy]] (w ramach projektu PLATON-U3) przeznaczony do krótkotrwałych obliczeń oraz pracy interaktywnej z oprogramowaniem naukowym i użytkowym. Procedura uzyskania dostępu do zasobów tego klastra jest uproszczona.

Wersja z 12:43, 1 mar 2016

< Podręcznik użytkownika KDM < Jak zostać użytkownikiem KDM

Systemy komputerowe działające w WCSS wraz z zainstalowanym na nich oprogramowaniem są przeznaczone do realizacji obliczeń naukowych wymagających dużej mocy obliczeniowej, użycia specjalizowanego oprogramowania oraz stosowania mechanizmów obliczeń skalarnych i równoległych.

Dostęp do zasobów przeznaczonych do pracy ciągłej i długotrwałych obliczeń (Bem) jest możliwy po uzyskaniu grantu obliczeniowego WCSS i zobowiązaniu się do przestrzegania Regulaminu użytkownika komputerów WCSS.

WCSS udostępnia także klaster kampusowy (w ramach projektu PLATON-U3) przeznaczony do krótkotrwałych obliczeń oraz pracy interaktywnej z oprogramowaniem naukowym i użytkowym. Procedura uzyskania dostępu do zasobów tego klastra jest uproszczona.


Kto może zostać użytkownikiem?

Granty obliczeniowe

O grant obliczeniowy WCSS mogą ubiegać się:

 • kierownicy projektów badawczych,
 • samodzielni pracownicy naukowi,
 • młodsi pracownicy naukowi, przy poparciu bezpośredniego opiekuna naukowego lub dyrektora instytucji.

Następnie kierownik grantu obliczeniowego może wnioskować o założenie kont dla członków swojego zespołu, w skład którego mogą wchodzić także studenci.

Klaster kampusowy PLATON-U3

O dostęp do klastra kampusowego mogą wnioskować pracownicy uczelni i instytutów naukowych mających siedzibę w województwie dolnośląskim, studenci rekomendowani przez tych pracowników oraz użytkownicy zasobów KDM w WCSS.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Granty obliczeniowe

Osoba ubiegająca się o grant dostarcza do WCSS następujące dokumenty:

 • wypełniony i wydrukowany wniosek o przyznanie grantu obliczeniowego (pdf, odt, docx),
 • opis projektu (jedna strona A4), w tym sposób jego rozliczenia, w szczególności informacja w jakich pismach będą opublikowane wyniki. Lista akceptowanych czasopism znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • dla każdego członka zespołu badawczego wypełnioną i podpisaną przez kierownika grantu kartę rejestracyjną użytkownika (pdf, odt, docx), w celu założenia kont na maszynach obliczeniowych.
 • inne informacje na życzenie organu opiniodawczego.

Granty obliczeniowe przyznawane są na okres 1 roku lub wnioskowany przez wnioskodawcę z określeniem wielkości zasobów komputerowych niezbędnych do realizacji przyznanego grantu.

Wnioski opiniuje organ wskazany przez Radę Naukową WASK.

Klaster kampusowy PLATON-U3

Osoba ubiegająca się o dostęp do klastra kampusowego składa wniosek o zarejestrowanie w portalu usługi: https://wcss.cloud.pionier.net.pl.

Dostarczenie wniosków

Wnioski można dostarczyć na dwa sposoby:

 1. wysłać pocztą na adres:
  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław
 2. dostarczyć do siedziby:
  Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe
  Plac Grunwaldzki 9 bud. D-2 PWr, pok.101
  50-377 Wrocław

Dodatkowe informacje można uzyskać:

 • Tel.: (71) 320 23 55, Fax: 71 322 57 97
 • e-mail: granty @ kdm.wcss.wroc.pl

Jakie są zobowiązania użytkowników?

 1. Zobowiązania użytkowników KDM WCSS wynikają z zaakceptowanego regulaminu:
 2. Kopie publikacji należy dostarczyć do Kierownika Zespołu Usług Obliczeniowych w celu zdokumentowania. W normalnym trybie - w styczniu, za poprzedni rok, natomiast prace dyplomowe - po ich ukończeniu.
 3. Realizatorzy grantu mogą zostać poproszeni o prezentację rezultatów uzyskanych w ramach realizacji projektu na seminariach naukowych WCSS.

Zobacz też: Rozliczanie grantów