Kolejki PBS

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < System kolejkowy < PBS < Konfiguracja kolejek PBS

PBS Pro
Serwery
Supernova
Kontakt
kdm@wcss.pl

Konfiguracja kolejek PBS - część serwerów obliczeniowych WCSS połączona jest w klaster za pomocą systemu kolejkowego PBSPro.

System PBSPro zarządza zadaniami na klastrze Supernova. Kolejki skonfigurowane są wspólnie w obrębie danego klastra/serwera.

Konfigurację kolejek można przeglądać za pomocą komendy:

> qstat -q

Dokładniejsze informacje na temat kolejki wyświetla komenda:

> qstat -Qf nazwa_kolejki

Poniżej spisane są konfiguracje kolejek PBSPro, jednak ze względu na częste zmiany w środowisku sprzętowym, systemowym lub programowym klastrów i serwerów oraz zmieniające się wymagania użytkowników, parametry te mogą ulec zmianie. Bardziej aktualne dane można uzyskać wywołując komendę qstat na jednym z serwerów lub węzłów dostępowych klastrów.

Konfiguracja kolejek na klastrze Supernova

Limit zadań na użytkownika określony jest przez zakres "limit miękki - limit twardy". Jeśli ilość zadań uruchomionych przez danego użytkownika przekroczy limit miękki, to system kolejkowy zacznie uruchamiać zadania innych użytkowników, którzy mają mniej uruchomionych zadań. Limit twardy to maksymalna ilość uruchomionych zadań danego użytkownika.

  • Limit pamięci na proces (wszystkie kolejki): 2 GB
  • Kolejki: short6h, short48h, short7d, normal, parallel.

Zobacz też: PBS, System kolejkowy