Kolejki PBS

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < System kolejkowy < Kolejki PBS

PBS Pro
Serwery
Supernova
Kontakt
kdm@wcss.pl

Kolejki PBS - część serwerów obliczeniowych WCSS połączona jest w klaster za pomocą systemu kolejkowego PBSPro.

System PBSPro zarządza zadaniami na klastrze Supernova. Kolejki skonfigurowane są wspólnie w obrębie danego klastra/serwera.

Konfigurację kolejek można przeglądać za pomocą komendy:

> qstat -q

Dokładniejsze informacje na temat kolejki wyświetla komenda:

> qstat -Qf nazwa_kolejki

Podstawowe kolejki dostępne na klastrze Supernova:

 • dla wszystkich użytkowników KDM:
  • short6h, short48h, short7d, normal, infinity
 • dla określonych grup użytkowników KDM (wymagane uzasanienie lub przynależność do danego grantu):
  • bigmem, hadoop
 • tylko dla użytkowników infrastruktury PL-Grid:
  • plgrid, plgrid-long, plgrid-testing
 • tylko dla użytkowników infrastruktury PRACE (granty DECI)
  • prace, prace-int, prace-testing, prace-be
 • tylko dla użytkowników infrastruktury EGI:
  • atlas, alice, biomed, lhcb

Zobacz też: PBS, System kolejkowy