Logowanie

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

< Podręcznik użytkownika KDM < Dostęp do KDM < Logowanie

Na serwery obliczeniowe użytkownicy KDM mogą logować się używając klienta SSH.

Secure Shell (SSH) jest programem służącym do logowania się w sieci na innym komputerze, w celu wykonywania poleceń na zdalnej maszynie. Zapewnia sprawdzanie tożsamości i bezpieczną komunikację przez niezabezpieczone kanały sieci.

Programy takie jak Telnet, rlogin, FTP i inne tego typu, nie szyfrują haseł na czas transferu przez Internet. Stanowi to poważną lukę w bezpieczeństwie. SSH koduje cały ruch (włączając w to hasła) eliminując w ten sposób zagrożenia typu podsłuchiwanie, przejmowanie połączenia i inne ataki na poziomie sieci.

Obecnie dostępnych jest wiele darmowych klientów SSH działających na większości systemów. Jednym z nich jest OpenSSH dla systemów klasy UNIX (dostępne są także wersje na inne systemy) i PuTTY pod Windows. Opis konfiguracji Putty w rozdziale " Konfiguracja Putty".


Przykład: Logowanie

> ssh user1@tezro.wcss.wroc.pl 
user1@tezro.wcss.wroc.pl's password:<tu wpisać hasło>

lub

> ssh -l user1 tezro.wcss.wroc.pl 
user1@tezro.wcss.wroc.pl's password:<tu wpisać hasło>