NWChem

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe

NWCHEM jest pakietem do obliczeń metodą ab initio w dziedzinie chemii molekuralnej. Program rozwijany jest przez Molecular Sciences Software group of the Environmental Molecular Sciences Laboratory (EMSL) w Pacific Northwest National Laboratory (PNNL).

Korzystanie z pakietu w WCSS

Obecnie zainstalowaną wersją pakietu NWChem jest ver. 5.1, skompilowana przy użyciu Global Arrays toolkit ver 4.1b.

Obliczenia uruchamia się poleceniem:

> sub-nwchem plik_danych.nw kolejka liczba_procesorow pamięc-w-MB

gdzie:

 • plik_danych.nw - plik z danymi programu
 • kolejka - kolejka PBS, w której ma być uruchomione zadanie (domyślnie parallel)
 • liczba_procesorow - domyślnie zadanie uruchamiane jest na 4 procesorach, jeśli parametr ten jest podany, jego wartość powinna być wielokrotnością 4.
 • pamiec-w-MB - pamięć operacyjna dla całego zadania, musi być podana w MB.

Przykład uruchomienia (kolejka parallel, zadanie 4 procesorowe, z pamięcią 7 GB):

> sub-nwchem test.nw parallel 4 7000
Plik wejściowy

Poniżej znajduje się przykładowy plik wejściowy do obliczeń programem NWChem (dla Fe(CO)5).

start feco5
# Fe(CO)5

geometry units au
 symmetry group d3h

 fe 0.0 0.0 0.0

 c 0.0 0.0 3.414358
 o 0.0 0.0 5.591323

 c 2.4417087 2.4417087 0.0
 o 3.9810552 3.9810552 0.0
end

basis
 fe library 3-21g
 o library 3-21g
 c library 3-21g
end

basis "cd basis"
 o library "DGauss A1 DFT Coulomb Fitting"
 c library "DGauss A1 DFT Coulomb Fitting"
 fe library "DGauss A1 DFT Coulomb Fitting"
end

dft
 xc becke88 lyp
end

task dft

Jeżeli plik wejściowy ma nazwę feco5.nw, obliczenia zleci się poleceniem:

> sub-nwchem feco5.nw parallel 4 2000

Dokumentacja


Zobacz też: Oprogramowanie KDM