Narzędzia monitorujące wykorzystanie zasobów na klastrze Bem

Z KdmWiki
Wersja z dnia 08:27, 19 lip 2016 autorstwa Justa (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "==== Narzędzia monitorujące na klastrze Bem ==== Na klastrze Bem dostępne są narzędzia ułatwiające monitorowanie wykorzystania zasobów (pamięć operacyjna oraz...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Narzędzia monitorujące na klastrze Bem

Na klastrze Bem dostępne są narzędzia ułatwiające monitorowanie wykorzystania zasobów (pamięć operacyjna oraz czas wykonywania) przez zakończone zadania (resused i resstat).


Aby uzyskać informacje o wykorzystaniu zasobów przez zakończone zadania można skorzystać z polecenia:

> resused number_of_jobs

gdzie jako parametr należy podać liczbę zadań z zakresu od 1 do 500, np.

> resused 5

Polecenie wyświetli tabelę zawierającą informacje o wykorzystaniu zasobów przez każde z 5-ciu ostatnio zakończonych zadań. Tabela powinna wyglądać podobnie do poniższej:

Resource usage of the last 5 jobs

 Job Id Job Name  Memory  Used/Req [GB]  Walltime  Used/Req [h]
-------- ---------- -------- --------------- ---------- --------------
  2000 test_1   OK    6.86/7.81    OK     7/10     
  2001 test_2   OK    6.86/7.81    OK     7/10     
  2002 test_3   OK    6.86/7.81    OK     7/10     
  2003 test_4   CRITICAL 0.86/7.81    OK     7/10      
  2004 cc1    WARNING  4.00/10.00    WARNING   7/10      

Kolejne kolumny powyższej tabeli oznaczają:

 • identyfikator zadania (Job Id)
 • nazwę zadania (Job Name)
 • komunikat dotyczący wykorzystania pamięci przez zadanie (Memory)
 • ilość pamięci wykorzystanej i zaalokowanej dla zadania w GB (Used/Req [GB])
 • komunikat dotyczący wykorzystania walltime'u przez zadanie (Walltime)
 • liczbę godzin wykorzystanych i zarezerwowanych dla zadania (Used/Req [h])

Komunikaty "OK", "WARNING" oraz "CRITICAL" w kolumnach Memory i Walltime odpowiadają następującemu wykorzystaniu zasobów przez zadanie:

Wykorzystanie zasobów:   Komunikat:
0-30%           CRITICAL
31-70%           WARNING
71-100%          OK

Przykład: zadanie o nazwie test_1 (identyfikator 2000) wykorzystało 6.86 GB pamięci z zarezerwowanych 7.81 GB (ok. 88%) . Zadanie wykorzystało 70% zarezerwowanego czasu (obliczenia trwały 7h, natomiast zarezerwowano 10h).

Dodanie opcji -c do polecenia resused wyświetli dodatkowe informacje:

> resused -c 5
Resource usage of the last 5 jobs

 Job Id Job Name  Memory  Used/Req [GB]  Walltime  Used/Req [h]  CPUTime  Used/Wall*ncpus [h]
-------- ---------- -------- --------------- ---------- -------------- --------- ---------------------
  2000 test_1   OK    6.86/7.81    OK     7/10      OK     5/7
  2001 test_2   OK    6.86/7.81    OK     7/10      OK     5/7
  2002 test_3   OK    6.86/7.81    OK     7/10      OK     5/7
  2003 test_4   CRITICAL 0.86/7.81    OK     7/10      OK     5/7
  2004 cc1    WARNING  4.00/10.00    WARNING   7/10      OK     5/7

Dwie końcowe kolumny w powyższej tabeli oznaczają:

 • komunikat dotyczący wykorzystania czasu CPU przez zadanie (CPUTime)
 • liczbę godzin CPU wykorzystanych przez zadanie i wartość liczba_wykorzystanych_godzin_walltime*liczba_zaalokowanych_rdzeni (Used/Wall*ncpus [h])

Przykład: zadanie o nazwie test_1 (identyfikator 2000) było zlecone na jeden rdzeń (ncpus=1) i wykorzystało 5h czasu CPU oraz 7h walltime'u. Wartość Wall*ncpus jest w tym przypadku równa 7. Procentowe wykorzystanie czasu CPU jest zatem równe 71%.


W celu sprawdzenia statystyki wykorzystania zasobów przez 10, 100 oraz 1000 ostatnio zakończonych zadań można skorzystać z komendy:

> resstat

Polecenie wyświetla tabelę podobną do poniższej:

Total usage by the last:

       Memory used/req [GB]  [%]  Walltime used/req [h]  [%]
--------- ---------------------- ----- ----------------------- -----
 10 jobs         111/117   95        4036/5040   80
 100 jobs        1118/1172   95       25030/50400   50
1000 jobs        8937/9850   89      209631/498418   42

Tabela ta zawiera następujące informacje:

 • sumaryczną ilość pamięci wykorzystanej i zaalokowanej przez 10, 100 i 1000 ostatnio zakończonych zadań w GB (Memory used/req [GB])
 • sumaryczną liczbę godzin wykorzystanych i zaalokowanych przez 10, 100 i 1000 ostatnio zakończonych zadań (Walltime used/req [GB])
 • procentowe wykorzystanie pamięci i walltime'u przez 10, 100 i 1000 ostatnio zakończonych zadań

Przykład: 10 ostatnio zakończonych zadań użytkownika wykorzystało łącznie 111 GB pamięci z zarezerwowanych 117 GB, co stanowi 95%. Te same zadania wykorzystały łącznie 4036h czasu obliczeniowego z zaalokowanych 5040h (80%).


Uwaga

Po zalogowaniu na klaster Bem wyświetlane są dwie tabele. Pierwsza z nich prezentuje informację o wykorzystaniu pamięci oraz walltime'u przez 10 ostatnio zakończonych zadań użytkownika (wynik działania komendy resused 10), natomiast druga przedstawia statystyki wykorzystania tych zasobów przez ostatnich 10, 100 oraz 1000 zadań (wynik działania komendy resstat).