Przekierowanie wyświetlania

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Dostęp do KDM < Przekierowanie wyświetlania

Przed zdalnym uruchomieniem na serwerze KDM oprogramowania graficznego należy przekierować wyświetlanie (ang. Display) z tego serwera na lokalną stację użytkownika. Procedura uzależniona jest w pewnym stopniu od systemu operacyjnego na stacji lokalnej użytkownika.

System klasy UNIX z X-Window

Na stację działającą pod systemem klasy UNIX z uruchomionym X-Window przekierowanie wyświetlania można uzyskać przez włączenie podczas logowania na zdalny serwer opcji -X protokołu SSH (w nowszych wersjach SSH można także stosować opcję -Y, o ile serwer zdalny jest zaufany), który odpowiada wówczas za wymianę obrazu i danych między hostami (lokalnym a zdalnym).

> ssh -X username@hostname

Można zamiast tego wykonać następujący zestaw poleceń (przykład dla serwera Tezro):

  • na swoim, lokalnym komputerze wydać polecenie:
> xhost +tezro.wcss.wroc.pl
Polecenie to pozwala serwerowi Tezro korzystać z serwera X-ów lokalnego komputera, na którym je wykonano.
  • zalogować się na zdalnym komputerze, z którego ma być przekierowane wyświetlanie (w tym przypadku na serwer Tezro) i wykonać polecenie:

dla tcsh,csh:

> setenv DISPLAY nazwa_hosta_użytkownika:0

dla ksh, bash:

> export DISPLAY=nazwa_hosta_użytkownika:0.0

Dzięki takiemu ustawieniu zdalny host wie, dokąd ma wysyłać polecenia wyświetlania.

System MS Windows

Trzeba w tym przypadku zainstalować unixowe środowisko graficzne, np:

  • Xming
  • Cygwin

Xming oraz klient ssh (np. Putty) - Instrukcja w rozdziale konfiguracja Putty.

Strona domowa pakietu: http://www.straightrunning.com/XmingNotes/, darmowy serwer X-ów

Cygwin

Strona domowa pakietu: http://www.cygwin.com/, pakiet w pełni darmowy. Cygwin to środowisko UNIX-owe pod Windows. Składa się z dwóch części: DLL (cygwin1.dll), które działa jako warstwa emulacji UNIX-a dostarczając API do najistotniejszych funkcjonalności systemu UNIX oraz zestawu dostosowanych narzędzi UNIX-owych, dzięki którym ma się wrażenie pracy z UNIX-em.
Cygwin DLL działa ze wszystkimi wersjami systmu Windows na ix86, począwszy od Windows 95, za wyjątkiem Windows CE. Instalacja środowiska przebiega automatycznie, wystarczy wejść na stronę domową pakietu i kliknąć ikonę "Install Cygwin now". Niestety standardowa wersja zajmuje ok. 900 MB, dlatego też użytkownicy z dostępem do sieci przez modem, powinni raczej postarać się o wersję na płycie CD.
Po instalacji na pulpicie znajduje się ikona Cygwina, po kliknięciu w nią uruchamia się okno poleceń. Wystarczy wydać komendę startx, żeby uruchomić środowisko graficzne. Następnie z poziomu shella można zalogować się na dowolny serwer UNIXowy, przekierowując wyświetlanie jednym z dwóch sposobów jak dla systemu UNIX (punkt 1), np:
Cygwin_shell> ssh -X username@hostname
  • XWin32
Strona domowa pakietu: http://www.starnet.com/products/, komercyjny, dostępna darmowa wersja demo.