Przekierowanie wyświetlania

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Dostęp do KDM < Przekierowanie wyświetlania

Przed zdalnym uruchomieniem na serwerze KDM oprogramowania graficznego należy przekierować wyświetlanie (ang. Display) z tego serwera na lokalną stację użytkownika. Procedura uzależniona jest w pewnym stopniu od systemu operacyjnego na stacji lokalnej użytkownika.

System klasy UNIX z X-Window

Na stację działającą pod systemem klasy UNIX (np. Linux) z uruchomionym X-Window przekierowanie wyświetlania można uzyskać przez włączenie podczas logowania na zdalny serwer opcji -X protokołu SSH (w nowszych wersjach SSH można także stosować opcję -Y, o ile serwer zdalny jest zaufany), który odpowiada wówczas za wymianę obrazu i danych między hostami (lokalnym a zdalnym).

> ssh -X username@hostname

System MS Windows

Trzeba w tym przypadku zainstalować serwer protokołu X, np.

oraz klienta protokołu SSH obsługującego przekierowanie protokołu X, np.

Następnie należy odpowiednio skonfigurować Putty, zgodnie z artykułem: