Przekierowanie wyświetlania

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

< Podręcznik użytkownika KDM < Dostęp do KDM < Przekierowanie wyświetlania

Przed zdalnym uruchomieniem na serwerze KDM oprogramowania graficznego należy przekierować wyświetlanie (ang. Display) z tego serwera na lokalną stację użytkownika. Procedura uzależniona jest w pewnym stopniu od systemu operacyjnego na stacji lokalnej użytkownika.

System klasy UNIX z X-Window

Na stację działającą pod systemem klasy UNIX (np. Linux) z uruchomionym X-Window przekierowanie wyświetlania można uzyskać przez włączenie podczas logowania na zdalny serwer opcji -X protokołu SSH (w nowszych wersjach SSH można także stosować opcję -Y, o ile serwer zdalny jest zaufany), który odpowiada wówczas za wymianę obrazu i danych między hostami (lokalnym a zdalnym).

> ssh -X username@hostname

System MS Windows

Trzeba w tym przypadku zainstalować serwer protokołu X, np.

oraz klienta protokołu SSH obsługującego przekierowanie protokołu X, np.

Następnie należy odpowiednio skonfigurować Putty, zgodnie z artykułem: