Spotkanie rozliczeniowe użytkowników 2015

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

W dniu 10 kwietnia 2015 roku odbędzie się spotkanie rozliczeniowe użytkowników Komputerów Dużej Mocy Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Tegoroczne spotkanie będzie miało wyjątkowy charakter, gdyż połączone zostanie z konferencją podsumowującą projekt Bibliotech oraz oficjalnym otwarciem nowego zasobu obliczeniowego dla użytkowników KDM WCSS przez JM Rektora Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż. Tadeusza Więckowskiego. Klaster otrzyma zaszczytną nazwę "BEM", w celu upamiętnienia zasług ś.p. Profesora Daniela J. Bema, założyciela i wieloletniego dyrektora Centrum. Nowy klaster, przeznaczony dla wszystkich polskich uczonych, o mocy obliczeniowej ponad 10 razy większej niż dotychczasowa Supernova, znacznie usprawni prowadzenie zaawansowanych obliczeń naukowych. Uczeni korzystający w swojej pracy badawczej z symulacji komputerowych będą mieli do dyspozycji ponad 17 tysięcy rdzeni obliczeniowych łącznej mocy obliczeniowej 640 TFLOPS, 46,5 TB pamięci operacyjnej (1 terabajt = 10^3 gigabajtów) oraz przestrzeń na składowanie danych rzędu kilku petabajtów (1 petabajt = 10^3 terabajtów). Pobór mocy nowego klastra to 240kW - około 60 domków jednorodzinnych.

  • Termin: 10 kwietnia 2015
  • Miejsce: bud. D-21 PWr, Wrocław (Położenie WCSS)
  • Pytania w sprawie spotkania rozliczeniowego prosimy kierować na jeden z adresów: agnieszka.kwiecien at pwr.edu.pl, justyna.kozlowska at pwr.edu.pl
lub dzwonić pod nr telefonu: 71 320 20 43.

Informujemy, iż rejestracja na spotkanie rozliczeniowe użytkowników KDM WCSS została zamknięta.

Ramowy plan spotkania

Piątek, 10 kwietnia 2015
10:30 - 10:40
Powitanie. Informacja o WCSS.
10:00 - 10:30
Rejestracja uczestników spotkania rozliczeniowego

Sesja sprawozdawcza użytkowników KDM WCSS. Prowadzący Prof. dr hab. W. Andrzej Sokalski, Politechnika Wrocławska

10:40 - 10:50
Prof. dr hab. Wojciech Bartkowiak, Politechnika Wrocławska
"Równanie Schrodingera a rzeczywistość chemiczna"
10:50 - 11:00
Prof. dr hab. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska
"Topologiczne ciecze kwantowe"
11:00 - 11:10
Dr Ewa Niemczura, Uniwersytet Wrocławski
"Kosmochemia jako klucz do zrozumienia Wszechświata"
11:10 - 11:20
Dr hab. Sławomir Berski, Uniwersytet Wrocławski
"O naturze wiązań wielokrotnych bor-azot i bor-tlen w świetle wyników analizy topologicznej funkcji ELF"
11:20 - 11:30
Prof. dr hab. Szczepan Roszak, Politechnika Wrocławska
"Wirtualne narzędzia do badania i projektowania materiałów i urządzeń"
11:30 - 11:40
Dr hab. Katarzyna Bogunia-Kubik, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
11:40 - 11:50
Dr hab. Przemysław Dereń, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
"Obliczenia ab initio energii stanu podstawowego w modelowaniu luminoforów"
11:50 - 12:00
Dr inż. Witold Rohm, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
12:00 - 12:30
Sesja posterowa połączona z przerwą kawową
12:30 - 13:30
Sesja plenarna połączona z uroczystym otwarciem nowego klastra
13:30 - 15:00
Zwiedzanie nowych serwerowni WCSS
15:00 - 16:00
Sesja posterowa połączona z obiadem
16:00
Zakończenie

Prezentacje posterowe

  • Uprzejmie prosimy o umocowanie posterów w dniu spotkania rozliczeniowego, przed godziną 10:30.
  • Akcesoria do umieszczenia posterów na tablicy będą dostępne dla Autorów.
  • Każdy poster otrzyma numer porządkowy - uprzejmie prosimy o umieszczanie plakatów na tablicach zgodnie z podaną numeracją.
P01
Piotr Wojciechowski, Politechnika Wrocławska
"Modelowanie właściwości związków organicznych o potencjalnym znaczeniu biologicznym"
P02
Przemysław Swatek, Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN
"Struktura elektronowa wybranych międzymetalicznych związków na bazie ceru i uranu"
P03
Michał Karchier, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
"Ustalenie budowy kompleksów dioli z tetraaoctanem dimolibdenu na podstawie teoretycznych i eksperymentalnych widm elektronowego dichroizmu kołowego"
P04
Paweł Scharoch, Maciej Polak, Tomasz Woźniak, Krzysztof Wittek, Politechnika Wrocławska
"Badania ab initio właściwości strukturalnych, elastycznych i elektronowych układów półprzewodnikowych"
P05
Lucia Mydlova, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
"Witamina C jako przeciwutleniacz nanostruktur ZnO"
P06
Tetiana Babuka, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
"Stany silnie skorelowane w krysztale Sn2P2S6 – obliczenia kwantowo-chemiczne"
P07
Karolina Ordon, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
"Wpływ domieszkowania na strukturę elektronową BiVO4"
P08
Piotr Bardziński, Politechnika Wrocławska
"O wpływie oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy czwartorzędowymi kationami amoniowymi na separację płaszczyzn organofilizowanego montmoryllonitu: badania z wykorzystaniem metod ab initio i mechaniki molekularnej"
P09
Maciej Kryza, Uniwersytet Wrocławski
"Superkomputery w badaniach atmosfery"
P10
Łukasz Fojcik, Uniwersytet Wrocławski
"Teoretyczne badania mechanizmów reakcji rodnikowych chloroalkanów z atomowym chlorem"
P11
Ewa Dudziak, Uniwersytet Wrocławski
"Anuleno-porfiryny - giętkie makrocykle wiążące aniony"
P12
Adrian Mermer, Przemysław Starynowicz, Uniwersytet Wrocławski
"Rozważania dotyczące energii hydrolizy estrów fosforanowych"
P13
Jan Sierny, Jarosław Bosy, Witold Rohm, Jan Kapłon, Tomasz Hadaś, Karina Wilgan, Paweł Hordyniec, Kamil Kaźmierski, Maciej Kryza, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
"Aktywność grupy roboczej GNSS&Meteo w zakresie pozycjonowania i meteorologii GNSS"
P14
Maciej Kosicki, Piotr S. Żuchowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
"Obliczenia ab initio dla wybranych ultrazimnych molekuł"
P15
Przemysław Gagat, Andrzej Bodył, Paweł Mackiewicz, Uniwersytet Wrocławski
"Model importu białek do fotosyntetycznych organelli Paulinella chromatophora"
P16
Sebastian Kraszewski, Politechnika Wrocławska
"Dynamika błon i białek błonowych istotnym aspektem celowanych terapii molekularnych"
P17
Tomasz Niedzielski, Bartłomiej Miziński, Małgorzata Świerczyńska, Magdalena Stec, Uniwersytet Wrocławski
"Prognozowanie zmian poziomu oceanu i ewapotranspiracji potencjalnej w czasie rzeczywistym: nowe usługi nowej generacji wspierające badania oceanograficzne i hydrologiczne"
P18
Robert Łukomski, Tomasz Okoń, Kazimierz Wilkosz, Politechnika Wrocławska
"Optymalizacja rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym"
P19
Justyna Kozłowska, Wojciech Bartkowiak, Politechnika Wrocławska
"Strukturalne, elektryczne i optyczne właściwości kompleksów i materiałów molekularnych"
P20
Jan Kwiatkowski, Łukasz Olech, Politechnika Wrocławska
"Ocena wydajności aplikacji równoległych w środowisku rozproszonym"