Tinker

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe < Tinker

Tinker
Serwer Wersja
Supernova 5.1.09
Kontakt
kdm@wcss.pl

Tinker - oprogramowanie chemiczne przeznaczone do prowadzenia symulacji metodami mechaniki molekularnej, ze specjalnymi funkcjami do analizy właściwości biopolimerów. Pakiet Tinker umożliwia prowadzenie optymalizacji geometrii układów, symulacji dynamiki molekularnej oraz analizę parametrów strukturalnych. W skład pakietu wchodzą standardowe pola siłowe, takie jak Amber (ff94, ff96, ff98, ff99, ff99SB), CHARMM (19, 22, 22/CMAP), Allinger MM (MM2-1991 and MM3-2000), OPLS (OPLS-UA, OPLS-AA), pole siłowe Merck Molecular (MMFF), Liam Dang's model oraz pole siłowe AMOEBA (2004, 2009, 2013).

Licencja

Pakiet jest darmowy, działający na licencji U.S. Copyright Law. Użytkownicy korzystający z Tinker zobowiązani są do podpisania licencji (http://dasher.wustl.edu/ffe/downloads/license.pdf) oraz przesłania jej na adres:

Dr. Jay W. Ponder
Department of Chemistry, Box 1134
Washington University in Saint Louis
One Brookings Drive
Saint Louis, MO 63 130 U.S.A

W przypadku użycia programu autorzy wymagają cytowania w publikacjach następujących prac:

P. Ren, C. Wu and J. W. Ponder, J. Chem. Theory Comput., 7, 3143-3161 (2011)
M. J. Schnieders and J. W. Ponder, J. Chem. Theory Comput., 3, 2083-2097 (2007)
P. Ren and J. W. Ponder, J. Phys. Chem. B, 107, 5933-5947 (2003)
R. V. Pappu, R. K. Hart and J. W. Ponder, J. Phys. Chem. B, 102, 9725-9742 (1998)
M. E. Hodsdon, J. W. Ponder and D. P. Cistola, J. Mol. Biol., 264, 585-602 (1996)
C. E. Kundrot, J. W. Ponder and F. M. Richards, J. Comput. Chem., 12, 402-409 (1991)
J. W. Ponder and F. M. Richards, J. Comput. Chem., 8, 1016-1024 (1987)

Korzystanie w WCSS

Program skompilowany jest kompilatorem gfortran. Tinkera 5.1.09 jest odpowiednią wersją dla Molcasa 7.8.

Uruchamianie

Przygotowanie środowiska i uruchomienie aplikacji:

> qsub -I -l software=Tinker_5.1.09
> module load molcas/molcas78
> cd /usr/local/molcas/molcas78/tinker-5.1.09/example/
> /usr/local/molcas/molcas78/tinker-5.1.09/example $ analyze water.xyz -k water.key e>$HOME/woda.out

Dokumentacja