ProtoMol

Z KdmWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Protomol

Protomol jest zorientowanym obiektowo frameworkiem do przeprowadzania symulacji dynamiki molekularnej. Wspiera pola siłowe CHARMM 19 i 28a2 ,potrafi przetwarzać pliki z rozszerzeniami PDB, PSF, XYZ oraz pliki trajektorii DCD. Korzysta z szybkich algorytmów oceny oddziaływań elektrostatycznych taki jak: algorytm Ewald, PME (Particle Mesh Ewald), MultiGrid. Dłuższych kroków czasowych (timesteps) można użyć, ponieważ aplikakcja stosuje metody takie jak: MOLLY, Langevin Molly oraz pochodne Monte Carlo (hybrydowa), Nose-Hoover i Langevin.

Protomol ver 2.0 jest zintegorowany z silnikiem wizualizacyjnym VMD, natomiast wersja 3.0 współdziała również z Open Source Jave Molecular Viewer.

Aplikacja jest rozpowszechniana na zasadach GPL.

Nowości w ver 3.0:

 • interfejs OpenMM, bibliteki do MD wspierajacej GPU NVIDIA oraz ATI. OpenMM wspiera pola siłowe AMBER
 • wsparcie dla Pythona, CNMA


Cechy głowne:

 • zorientowane obiektowo wysokowydajne środowisko do sumulacji dynamiki molkularnej
 • zaprojektowane dla wysokiej elastyczniści, łatwej skalarności i administracji
 • wbudowana pralelizacja wspiera sekwencyjne i zrównoleglone środowisko
 • szybkie algorytmy do obliczeń elektorstatycznych:
  • Enwald summation O(N^(3/2))
  • Particle Mesh EwaldO(N log N)
  • Multi-grid method O(N)
 • wsparcie dla popularnych formatów wejscia i wyjscia
 • liczebność atomów w systemie do 10^6
 • wparcie dla platform:
  • Sun/Solaris
  • AIX(MPI)
  • HP-UX(MPI)
  • -IRIX(MPI)
  • -Linux(MPIch lub LAMMPI)
  • -Windows


opis wg.strona ProtoMol