ANSYS Fluent

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe < ANSYS CFD < ANSYS Fluent

ANSYS Fluent
Ansys logo.gif
Serwer Wersja
Bem 16.2
Klaster kampusowy 14.5
13.0
Do pobrania 16.2
Kontakt
kdm@wcss.pl

ANSYS Fluent - oprogramowanie do obliczeniowej mechaniki płynów. Od 2010 r. solver Fluent jest częścią pakietu Ansys Academic Research CFD, który zawiera także solver CFX i środowisko Workbench 2.

Użytkownicy ANSYS CFD mają obowiązek złożyć do dnia 15 czerwca każdego roku sprawozdania z wykorzystania oprogramowania w przeciągu ostatniego roku.

Licencja

Fluent jest częścią pakietu Ansys Academic Multiphysics Campus Solution, gdzie opisana jest licencja i dostępna liczba żetonów.

Informacje o wykorzystaniu

Wszelkie publikacje, (w tym prace doktorskie i dyplomowe) wykorzystujące wyniki obliczeń wykonanych na komputerach WCSS, powinny zawierać podziękowania postaci (odpowiednio do języka publikacji):

"Obliczenia wykonano na komputerach Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (http://www.wcss.pl), grant obliczeniowy Nr ... "

"Calculations have been carried out in Wroclaw Centre for Networking and Supercomputing (http://www.wcss.pl), grant No. ..."

Korzystanie w WCSS

ANSYS Fluent jest zainstalowany na klastrze Bem (wersja badawcza) oraz na klastrze kampusowym PLATON U3 (wersja edukacyjna).

Bem

Fluent jest zainstalowany w wersji równoległej na klastrze Bem. Aby ustawić środowisko aplikacji należy załadować moduł poleceniem (wersja domyślna):

$ module load fluent

Uruchamianie aplikacji

Fluent może działać w trybie interaktywnym lub wsadowym. Zalecane jest, aby trybu interaktywnego używać do zdefiniowania modelu, krótkich testów oraz postprocessingu, natomiast obliczenia przeprowadzać wsadowo. Tryb wsadowy wymaga przygotowania pliku z danymi modelu i poleceniami programu, co można wykonać z poziomu GUI.

Interfejs graficzny

Aby skorzystać z GUI Fluenta na klastrze Supernova należy:

 1. Zalogować się na serwer z przekierowanie wyświetlania
   > ssh -X login@bem.wcss.pl
 2. Uruchomić zadanie interaktywne w systemie kolejkowania (najlepiej w kolejce short6h, która ma wysoki priorytet, więc zadanie uruchomi się możliwie najszybciej)
   > qsub -X -I -l software=Fluent 
 3. Ustawić środowisko
   > module load fluent/15.0
 4. Uruchomić aplikację lub środowisko Workbench
   > fluent
  Jako argumenty polecenia można podać z jaką dokładnością mają być przeprowadzane obliczenia (domyślnie pojedyncza precyzja, możliwe jest ustawienie podwójnej precyzji - dp) oraz wymiar przestrzenny modelu (2d, 3d).
  Przykład: Uruchomienie Fluenta z podwójną precyzją i modelem w 3D:
  > fluent 3ddp
Interfejs tekstowy

Aby skorzystać z interfejsu tekstowego w trybie konwersacyjnym należy uruchomić zadanie interaktywne i wydać polecenie:

> module load fluent
> fluent -g

Można wówczas wybrać precyzję obliczeń i wymiar przestrzenny modelu, lub podać te parametry od razu przy wywołaniu polecenia.

Przykład: Uruchomienie konsoli Fluenta z pojedynczą precyzją i modelem w 2D:

> module load fluent/15.0
> fluent -g 2d

Z konsoli wychodzi się poleceniem exit.

Uruchamianie zadań w kolejce

Do wstawiania zadań obliczeniowych do kolejki na klastrze Supernova można korzystać z gotowych skryptów:

sub-fluent-15.0 arch plik_wejsciowy [kolejka] [liczba_rdzeni] [pamiec_per_rdzen_w_MB]
sub-fluent-14.5 arch plik_wejsciowy [kolejka] [liczba_rdzeni] [pamiec_per_rdzen_w_MB]
sub-fluent-13.0 arch plik_wejsciowy [kolejka] [liczba_rdzeni] [pamiec_per_rdzen_w_MB]

Gdzie:

 • arch: 2d 3d 2ddp 3ddp,
 • plik_wejsciowy - plik wejściowy z poleceniami dla Fluenta,
 • kolejka - opcjonalnie, nazwa kolejki w systemie kolejkowym, domyślnie stosowana jest kolejka normal,
 • liczba_rdzeni - opcjonalnie, liczba rdzeni, na których ma się liczyć zadanie. Jeśli nie jest podana, wtedy domyślnie ma wartość 1,
 • pamiec_per_rdzen_w_MB - opcjonalnie, ile pamięci operacyjnej ma zostać zarezerwowane dla pojedynczego rdzenia.

Zadania są uruchamiane przez skrypt bez grafiki. Zadania równoległe działają z wykorzystaniem sieci Infiniband.

Środowisko Workbench

Aby skorzystać z graficznego środowiska Workbench należy zalogować się na klaster z przekierowaniem wyświetlania, uruchomić zadanie interaktywne i wydać polecenie:

> module load fluent
> runwb2

Klaster kampusowy

Aby korzystać z aplikacji w infrastrukturze PLATON U3 w WCSS wymagana jest rejestracja w portalu usługi.

Następnie można założyć rezerwację na wersję dydaktyczną programu (v.13) lub badawczą (v.14.5).

Instalacja na własnym komputerze

Istnieje możliwość zainstalowania Fluenta na swoim komputerze w celu pracy nad przygotowywaniem modelów do dalszych obliczeń wsadowych. Należy w tej sprawie skontaktować się z administratorami.

Dokumentacja

Dokumentacja Fluenta jest dostępna po wykonaniu polecenia na Supernovej:

> module load fluent
> fluent -help