Archiwizacja danych

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Dostęp do KDM < Archiwizacja danych

Jeżeli użytkownik KDM potrzebuje miejsca na przechowywanie dużej ilości danych, powinien w tym celu skorzystać z archiwum. Dostęp do archiwum mają wszyscy użytkownicy klastra Bem.

System archiwizacji automatycznie tworzy kopie zapasowe plików składowanych w archiwum, z maksymalną częstotliwością trzy razy na dobę. Częstotliwość jest regulowana przez administratorów.

Dane z archiwum są automatycznie przenoszone na robota taśmowego, bez zmiany sposobu dostępu dla użytkownika. Jedyną różnicą po przeniesieniu pliku na robota taśmowego może być wydłużenie czasu dostępu do niego. Dlatego odczytywanie pliku z archiwum może potrwać nawet kilkadziesiąt minut (w zależności od jego wielkości), w tym czasie plik, jeśli został wcześniej zarchiwizowany, jest automatycznie przywracany i udostępniany w odpowiednim katalogu archiwum użytkownika.

Dostęp do archiwum

Korzystanie z archiwum na klastrze Bem odbywa się za pośrednictwem dedykowanego węzła archiwum.wcss.pl. Z tego węzła użytkownik ma dostęp do katalogu domowego i swojego katalogu na roboczym systemie plików. Aby przenieść swoje dane z katalogu domowego lub tymczasowego do/z archiwum należy zalogować się na ten węzeł i wykonać potrzebne operacje na danych.

  • Logowanie na węzeł archiwum (ten sam login i hasło jak na klaster Bem):
ssh archiwum.wcss.pl

Po zalogowaniu archiwum dostępne jest jako katalog o nazwie /archiwum/$USER. Katalog ten jest prywatnym archiwum użytkownika, niedostępnym dla innych użytkowników.

Operacje na plikach

Korzystanie z archiwum nie różni się od korzystania ze zwykłego katalogu na dysku.

Archiwizacja danych

Aby przenieść dane do archiwum wystarczy je skopiować, np. dla użytkownika user1:

Sprawdzenie zawartości katalogu osobistego:

ls /archiwum/user1/ 

Skopiowanie pliku:

cp plik.txt /archiwum/user1/

Po skopiowaniu pliku należy usunąć go z dotychczasowej lokalizacji (/home lub /lustre/scratch), aby zwolnić miejsce zajmowane przez niego na dysku, np:

rm plik.txt

Przeniesienie (skopiowanie i skasowanie w jednym kroku):

mv plik.txt /archiwum/user1/
Przywracanie danych

Aby ponownie skorzystać z pliku wystarczy skopiować go do swojego katalogu w przestrzeni /home lub /lustre/scratch, np:

ls /archiwum/user1/ 
cp /archiwum/user1/plik.txt /home/user1/
ls /home/user1/plik.txt

Jeżeli nie ma potrzeby przechowywania pliku w archiwum, można go stamtąd usunąć, np:

rm /archiwum/user1/plik.txt

Pakowanie i kompresja

Jeśli użytkownik posiada wiele małych plików, które chce przenieść do archiwum, należy je spakować razem i skompresować (kompresja bezstratna). Można to zrobić z wykorzystaniem poleceń tar lub zip.

Pakowanie i kompresja - TAR

Pakowanie i kompresowanie większej liczby małych plików w paczki TAR:

tar czvf nazwa_paczki.tar.gz <lista plikow do spakowania>

Rozpakowywanie narzędziem TAR:

tar xzvf nazwa_paczki.tar.gz [<opcjonalna lista plikow do rozpakowania>]

Sprawdzanie zawartości archiwum TAR:

tar tzvf nazwa_paczki.tar.gz
Pakowanie i kompresja - ZIP

Pakowanie i kompresowanie większej liczby małych plików w paczki ZIP:

zip -r9 nazwa_paczki.zip <lista plikow do spakowania>

Rozpakowywanie narzędziem ZIP:

unzip nazwa_paczki.zip [<opcjonalna lista plikow do rozpakowania>]

Sprawdzanie zawartości archiwum ZIP:

zipinfo nazwa_paczki.zip


Zobacz też: Dostępna przestrzeń dyskowa