Kopiowanie danych

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Dostęp do KDM < Kopiowanie danych

Na serwerach KDM udostępniane są dwa programy do bezpiecznego kopiowania: scp i sftp.

Secure Copy (SCP) jest programem służącym do bezpiecznego kopiowania plików między hostami sieci. Do transferu używa SSH i wykorzystuje tę samą autoryzację oraz daje takie samo bezpieczeństwo. SCP pyta w razie potrzeby o hasła uwierzytelniające. Dozwolone jest także kopiowanie między dwoma zdalnymi hostami.

Klientów SCP można używać w systemach Windows (WinSCP, PuTTY) oraz w Unix'ach (klient SCP jest częścią pakietu SSH).

SFTP jest bezpieczną wersją FTP.

Przykład: Kopiowanie

Z lokalnego komputera do katalogu domowego na zdalnej maszynie:

> scp filename1 user1@bem.wcss.pl:filename2

Ze zdalnej maszyny na lokalny komputer:

> scp user1@bem.wcss.pl:/home/user1/docs/temp1 temp2