Spotkanie rozliczeniowe użytkowników KDM 2012

Z KdmWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania rozliczeniowego za przybycie i zajmujące prezentacje.

Spotkanie odbyło się 20 stycznia 2012 r. w godzinach 9:00-14:00, w starej sali Senatu Politechniki Wrocławskiej (budynek A-1, parter) we Wrocławiu.

Agenda spotkania

Piątek, 20 stycznia 2012
od 09:00 Powitanie
09:10 – 09:25 Informacja o WCSS prezentacja
09:25 – 09:45
Prof. Z. Latajka
"Teoretyczne modelowanie własności układów i procesów chemicznych"
prezentacja wideo
09:45 – 10:00
Prof. Sz. Roszak
"Pomysły dla projektowania ogniw paliwowych"
prezentacja wideo
10:00 – 10:25
Mikołajczyk, Czyżnikowska, Zawada (zespół prof. W. Bartkowiaka)
"Strukturalne, elektryczne i optyczne właściwości kompleksów i materiałów"
prezentacja1
prezentacja2
prezentacja3
wideo1
wideo2
10:25 – 10:40
Prof. M. Makowska-Janusik
"Multipolowy opis modelu dyskretnego pola lokalnego stosowanego w technice modelowania własności NLO kompozytów"
prezentacja wideo
10:40 – 10:55
Prof. M. Kotulska
"Modelowanie struktury białek i ocena funkcjonalna poprawności modelu"
prezentacja wideo
10:55 – 11:05
Dr M. Kryza
"Model WRF w analizach meteorologicznych i dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych"
prezentacja wideo
11:05 – 11:20
Dr E. Niemczura
"Misje CoRoT i Kepler: poszukiwanie planet i nie tylko"
prezentacja wideo
11:20 – 11:35 Przerwa na kawę
11:35 – 11:50
Prof. A. Filarowski
"Obliczenia kwantowo-mechaniczne układów z wiązaniem wodorowym w stanach podstawowym i wzbudzonym"
prezentacja wideo
11:50 – 12:05
Dr W. Zierkiewicz (zespół prof. D. Michalskiej)
"Niezwykłe zmiany intensywności dwóch pasm w widmie IR, związanych z drganiami rozciągającymi C-H w enfluranie, wywołanych tworzeniem się kompleksów enfluranu z acetonem"
prezentacja wideo
12:05 – 12:20
Mgr inż. K. Pasternak (zespół M. Klimek, A.Drzewiński, K. Pasternak, K. Szota)
"Perkolacja na siatkach skończonych w obecności przeszkód"
12:20 – 12:35
Prof. A. Drzewiński
"Modelowanie zjawiska kondensacji kapilarnej w materiałach porowatych"
prezentacja wideo
12:35 – 12:50
Mgr S. Żurek
"Mechanizm translokacji łąńcuchów w obiektach biologicznych: stan bieżący badań, wyniki i nadchodzące zagadnienia"
prezentacja wideo
12:50 – 13:05
Prof. A, Wójs
"Podstawy fizyczne informatyki kwantowej"
prezentacja wideo
13:05 – 13:15
Dr inż. P. Scharoch
"Badania 'ab initio'  wybranych własności strukturalnych i elektronowych azotków metali z grupy III"
prezentacja wideo
13:15 – 13:30
Mgr M. Jurczyszyn (zespół prof. M. Nowickiego)
"Wykorzystanie dyfrakcji elektronów pierwotnych z zakresu średnich energii do badań strukturalnym powierzchni"
13:30 – 13:45
Mgr Aneta Buczek (zespół prof. M. Brody)
"Właściwości konformacyjne pochodnych a,b-dehydrofenyloalaniny"
prezentacja wideo
13:45 – 14:00
Mgr Aneta Buczek (zespół dra hab. T. Kupki)
"Charakterystyka struktury i parametrów spektroskopowych wybranych układów molekularnych"
prezentacja wideo
14:00 Zakończenie spotkania