CP2K

Z KdmWiki
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

< Podręcznik użytkownika KDM < Oprogramowanie KDM < Oprogramowanie naukowe < CP2K

CP2K
Serwer Wersja
Supernova 2.5.1
2.4
2.3
Kontakt
kdm@wcss.pl

Informacje ogólne

CP2K jest programem służącym do atomistycznych i molekularnych symulacji ciał stałych, roztworów, molekuł i systemów biologicznych.

CP2K jest kodem umożliwiającym przeprowadzanie symulacji z zastosowaniem wielu metod, m.in.:

  • QM/MM
  • Hartree-Fock
  • Rachunek zaburzeń Møllera-Plesseta i metoda MP2
  • Teoria funkcjonału gęstości (DFT)

Częścią programu CP2K jest Quickstep model bazujący na metodzie GPW (Gaussian and plane waves method).

CP2K jest łatwo dostępny, objęty licencją GPL. Może być efektywnie przetwarzany równolegle.

Wstawianie zadań wsadowych do kolejki

Aby wstawić zadanie CP2K należy skorzystać ze skryptu sub-cp2k (dla wersji 2.4, dla wersji 2.5.1 jest to skrypt sub-cp2k_2.5, natomiast dla wersji 2.3 sub-cp2k_2.3)

/usr/local/bin/sub-cp2k plik.inp [parametry]

Skrypt przyjmuje następujące parametry (z których tylko pierwszy jest wymagany):

  • nazwę pliku wejściowego
  • -n N (gdzie N to liczba wnioskowanych węzłów)
  • -c C (gdzie C to liczba wnioskowanych rdzeni per węzeł)
  • -m M (gdzie M to ilość pamięci w MB)
  • -q Q (gdzie Q to nazwa kolejki)

Input

Wygląd oraz opis pliku inputowego programu CP2K wraz z dozwolonymi parametrami dostępny jest na stronie : http://manual.cp2k.org/trunk/

CP2K w sieci

Zobacz też: Oprogramowanie KDM